Yangın Söndürme Sistemleri


Yangın Söndürme Sistemleri

Yangınlar farklı felaketlere yol açabilecek kadar güçlü afetlerdir. Son derece yaygın olması sebebiyle de insanların can ve mal kaybına yol açmasına da neden olmaktadır. Yangınların çıktığı yerlerde yangına müdahale için kişiler itfaiyeye haber vermelidir. Ancak itfaiye gelmeden de yangının etkisini azaltmak ve neticede daha az hasarla çıkmak için yangın tüpleri de kullanılmalıdır. Yangın söndürme tüpleri şu şartları izlenerek en iyi şekilde kullanılabilir:


Yangın çıkan yere 1.5 ile 2 metre arasında mesafeyle yaklaşılması,

Rüzgar arkaya alınarak alevin odağına odaklanılması,

Yangın tüpünün pimi çekilerek yangın hortumunun alevlere doğrultulması,

Yangın tüpü mandalının sıkılarak ateşe doğru püskürtülmesi,

Püskürtme işleminde tek bir yere değil sağa ve sola da püskürtme uygulanması,

Yangın bitene kadar bu uygulamanın devam ettirilmesi ve yangının söndüğünden emin olunması,

Yangından sonra yangın tüpü dolumu yapılması

Tüm bu işlemler kişilerin yangınlarda yangın söndürme tüpünü en iyi biçimde kullanması durumunda yangının etkisini söndürmek için en etkili işlemleri oluşturmaktadır.