Sulu Baca Sistemleri


Sulu Baca Sistemleri

Sulu filtre içerisinde bulunan yarı daire üzerindeki bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme dolayısıyla su ile partiküller karşı karşıya gelerek bir karışım oluşturup baca içerinde hapsolması sağlanır. Bu şekilde hapsolan partiküller yani küçük katı ve sıvı maddeler baca tahliyesinden kanalizasyona atılarak kötü havanın atmosfere dağılması mani olur. 

Bu cihaz Sulu sistem koku ve tozlu olan bölgelerde kullanılmaktadır. Özel su tankeri olur, su tankeri ise en az 2mm saçtan ve üstü kalın saclardan yapılmaktadır, hedefi ise mekandan emiş yapılan havanın koku ve tozu suya basarak dış ortama daha fazla temizlenmiş hava bırakılmasıdır.